Mari Astrup Kunst  -  maleri og skulptur

 

 

Rakfisklaget, 150x200

Innkj°pt av Asker kommune, henger i kantinen til plan- og bygningsetaten.

hjem    neste      tilbake       til Vennelaget