Curriculum Vitae - Mari Astrup

   

 

  •   *  Født 1956 og oppvokst i Oslo. Bodd 3 år i USA og 3 år i Tromsø
  •       som barn/ungdom.
  •   *  Bosatt i Bærum siden 1976, bor på Hosle, gift,  har to voksne barn
  •   *  Arbeidet 18 år m pressekontakt, informasjon og markedsføring av
  •       messer og utstillinger som informasjonssjef i Norges Varemesse
  •   *  E post: mari@ingress.no. Webadresse: www-mari-astrup.no
  •    

    KUNSTNERISK UTTRYKK

    Jeg maler familie- og vennelag gjengitt i modernistisk 

    bearbeidelse.  Via forenkling, anonymisering og farger søker 

    jeg å skape en stemning som fremkaller gjenkjennelse 

    hos betrakteren og inspirerer til egne fortellinger.

 

 

Utdannelse

2014 høst              PPU (Praktisk pedagogisk utdanning) deltid,

                                Høyskolen i Buskerud og Vestfold, avd Vestfold

2007-2010            Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK), 3-årig kunstfagskole på dagtid -

                                under veiledning av Julio da Silva og Rus Mesic

1982 høst              Spesialkurs i kommunikasjon og public relations, Bedriftsøkonomisk Inst, Oslo

1978 høst              Teacher Training Course for multilingual students. London, UK

1976-1980            Cand mag v/ Universitetet i Oslo med fagene spansk, engelsk, statsvitenskap

 

Work shops og kurs

2007-2011           Deltatt på en rekke kurs og workshops i inn- og utland i regi av Det Tverrfaglige

                               Kunstinstitutt (DTK) innen bl.a konseptuell kunst, maleri, tegning, foto og skulptur.

 

Diverse verv

2012                      Styremedlem, Art Forum – DTK Alumni

2009-2010           Medlem av utstillingskomite, Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK) med ansvar for

                               markedsføringsmateriell og instituttets årlige katalog.

 

Utstillinger

2014 30 aug-1 okt     Galleri Skallum. Bærum. Høstutstilling. Kollektiv

2014 20 jul-19 aug    Galleri Nobel, Tønsberg. Sommerutstilling. Kollektiv

2013-2014 des-jan   Galleri A, Vibesgate, Oslo. A-laget Vinter 2013, kollektivutstilling

2013-2014 des-jan   Galleri G, Høvik - Bærum. Kollektiv

2013 5 okt-21 des     Galleri SG, Trondheim. Koll.utst ifm feiring av Stemmerettsjubileet 1913-2013

2013 13-22 sep         Kunst rett Vest. Juryert kollektivutst. Arena Vestfossen. Åpent atelier to helger

2013 22 aug-22 sep Bærum kulturhus, Bærumskunstnere på Kunst rett Vest. Kollektiv

2013 28 aug-8 sep   Småbildeutstilling - DTK alumni, Bogstad gård. Kollektiv

2013 20 jun-25 aug  Galleri A - 10 års jubileumsutstilling. Kollektiv

2013  2-19 mai          Galleri A Minor, Vibesgt Oslo. Separatutstilling

2013  2-24 feb           Aalesunds Kunstforening, Ålesund. Gruppeutstilling - med tre andre kunstnere.

2012  6 des-13 jan   Galleri A, Vibesgt, Oslo. A-laget Vinter 2012, kollektivutstilling

2012 9-21 okt             Kunst rett Vest. Juryert kollektivutst. i Galleri Trafo, Asker. Åpent atelier to helger

2012 30 juni               Galleri Sensorium, Stavern. Sommer-utstilling. Separatutstilling

2012 14 jun-25 aug  Galleri A, Vibesgt, Oslo. A-laget Sommer, kollektivutstilling

2012 28 jan-19.2       Galleri Henrik Gerner, Moss. Gruppeutstilling med tre andre kunstnere.

2011 des                     Galleri Nobel, Henrik Ibsensgate, Oslo. Vinter-utstillingen, kollektivutstilling

2011 des/jan              Galleri A, Vibesgt, Oslo. A-laget Vinter 2011, kollektivutstilling

2011 28.11-31.12      Aalesunds Kunstforening, Ålesund. Desemberutstillingen, kollektivutstilling.

2011 oktober              Kunst rett Vest. Juryert kollektivutst, Sundland, Drammen, åpent atelier helger

2011 juni-august       Galleri A, Vibesgate, Oslo. A-laget Sommer 2011, kollektivutstilling

2010 desember         Galleri A, Vibesgate, Oslo. A-laget Vinter 2010, kollektivutstilling

2010 desember         Galleri G, Høvik i Bærum. Kollektivutstilling.

2010 14-24 okt           Kunst rett Vest. Juryert kollektivutst Sundvollen Hotell samt åpent atelier helger

2010 25 sep-13 okt   Galleri Skallum, Stabekk i Bærum. Separatutstilling.

2010 17 jun-22 aug   Galleri A, Vibesgate, Oslo. A-laget Sommer 2010, kollektivutstilling

2010 juni                     Atelier Gyllenhammar, Tønsberg. Kollektivutstilling.

2010 juni                     Galleri G, Høvik i Bærum. Avgangsutstilling. Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

2008 desember         Wøyen Mølle, Bærum. KollektivutstiIling.

2007 desember         Desemberutstilling. Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK), Bærum. Kollektivutst.

 

Innkjøp / offentlig utstilling 

2012 nov-juni 2013   Utstilling hos NAV ungdomssenteret hos Reaktorskolen, Sandvika

2012 sept-okt             Skulptur i glassmonter v Bærum kulturhus, Bærum kommune / Kunst rett Vest

2012 juli                       Innkjøpt av Larvik kunstforening

2011 mai - pågår        Kollektivutstilling i Barne- og familieenhetens lokaler, Asker kommune

2009 oktober               Innkjøpt av Asker Kommune, plan- og bygningsetaten

 

 

Nytt og

 

gammelt

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Astrup Kunst - maleri og skulptur                          download English summary