Om venner og samvær

 

Mari Astrups frodige og fortettede bilder av venner i godt lag inviterer betrakteren til oppdagelsesferd i detaljrikdommen, til å bli inspirert til egne fortellinger og til å kjenne seg og andre igjen i det som blir skildret.
Bildene har sitt konseptuelle utspring i et kjent verk fra kunsthistorien: "Hipp, hipp, hurra" av Peder Severin Krøyer (1851-1909). Den kunstneriske prosessen går fra tradisjonelt maleri i 1800-tallets stil til modernistisk bearbeidelse av samme tematikk innen maleri. Konseptet ”venner og samvær” blir utviklet via forenkling og anonymisering av det opprinnelige bilde, over egne fotografier av venner i lag, til digital manipulering. Deretter males og utvikles motivene på lerret. Temaet blir gjerne gjentatt i flere variasjoner, og maleriene danner slik en hel sekvens med samme idémessige bakgrunn.


Mari Astrup utvikler på den måten et velfungerende konsept i sin blanding av tradisjonelle kilder og tilnærmingsmåter med bruken av moderne medier og hjelpemidler, og gjenkjennelsen som fremkalles i kjølvannet hos betrakteren.


Jutta Nestegard, mag.art.

 

 

   

 

Hjem         til Vennelaget         til Skulpturer         til Portetter

 

 

  

 

 

 

 

 

Nytt og gammelt 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Astrup Kunst - maleri og skulptur                     download English summary